Print Page | Close Window

NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1939
Ngày in: 28/Sep/2023 lúc 1:30pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Chủ đề: NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC
Ngày gởi: 22/Sep/2009 lúc 5:15am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/tuesday/images/51808PattyTuesday18.gif">51808PattyTuesday18.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...Trả lời:
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 23/Sep/2009 lúc 5:12am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/wednesday/images/nov8w6.gif">nov8w6.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 23/Sep/2009 lúc 8:03pm-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Sep/2009 lúc 12:04am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/1218debbieflowers8.gif">1218debbieflowers8.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 27/Sep/2009 lúc 9:31am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/august17saturday6.gif">august17saturday6.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Sep/2009 lúc 4:35am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/tuesday/images/tuesday.gif">tuesday.gif
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/f16.gif">f16.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 4:56am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/wednesday/images/004.gif">004.gif hihihi....


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 01/Oct/2009 lúc 4:32am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/have_a_nice_day/images/17.gif">17.gif  


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 02/Oct/2009 lúc 5:01am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/friday/images/friday2.gif">friday2.gif
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/patty1118flowers43.gif">patty1118flowers43.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Oct/2009 lúc 5:28am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/saturday6.jpg">saturday6.jpg


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Oct/2009 lúc 4:43am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/monday/images/117monday10.gif">117monday10.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 06/Oct/2009 lúc 12:13am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/have_a_nice_day/images/oct1gd37.gif">oct1gd37.gif  


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Oct/2009 lúc 8:19pm
 
Have a nice day!
 
 

http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/1218debbieflowers8.gif">1218debbieflowers8.gif

Con cầu Phật .....

 " ... phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

 Phật nói:  "Chỉ cho 4 ngày thôi".

Chú Tiểu:  "Thế th́i` xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

 Phật nói:  "Chỉ cho 3 ngày thôi".

Chú Tiểu:  " Nếu chỉ được 3 ngày th́i` con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nayngày mai".

                  

Phật nói:  "Chỉ cho 2 ngày thôi".

Chú Tiểu:  "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nayngày mai".

 Phật nói:  "Chỉ cho 1 ngày thôi".

Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".

      

Phật thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".

Chú Tiểu đáp : "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

 Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào đọc bài nầy sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

 
 
 

 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 07/Oct/2009 lúc 12:15am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/021008patflower7.gif">021008patflower7.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 08/Oct/2009 lúc 4:51am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/thursday/images/oct7Thursday8.gif">oct7Thursday8.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 09/Oct/2009 lúc 3:17am
Chào Các Bạn Nhóm 12 Yêu thương rất trẻ trung làm cho Tuấn đọc thấy trẻ lại quá như thời còn đi học vậy


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 10/Oct/2009 lúc 5:21am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/saturday6.jpg">saturday6.jpg


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 11/Oct/2009 lúc 12:16pm
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/85b6d3d46af625e.gif">85b6d3d46af625e.gif

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 12/Oct/2009 lúc 4:59am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/monday/images/michellejan24monday6.gif">michellejan24monday6.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 13/Oct/2009 lúc 4:49am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/tuesday/images/oct1tuesday1.gif">oct1tuesday1.gif


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 23/Oct/2009 lúc 2:38am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/friday/images/friday4.gif">friday4.gif
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 24/Oct/2009 lúc 5:01am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/saturday6.jpg">saturday6.jpg  
 -------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 28/Oct/2009 lúc 4:24am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/wednesday/images/4.gif">4.gif
Flower%20drops%20photos


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Oct/2009 lúc 4:45am
beautifulday.gif%20have%20a%20beautiful%20day%20image%20by%20dibbera


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Oct/2009 lúc 4:41am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/have_a_nice_day/images/word-1.gif">word-1.gif
Beautiful%20Fall%20Leaf


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 31/Oct/2009 lúc 4:38am
 
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/weekend2.gif">weekend2.gif  
 
fall.jpg%20beautiful%20image%20by%20tori2loo
< id=BrowseFullsize name=BrowseFullsize =/mediadetail/ method=post>


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 02/Nov/2009 lúc 5:57am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/monday/images/monday5.gif">monday5.gif
beautifulfallday.gif%20beautiful%20fall%20day%20image%20by%20hairstylist1


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Nov/2009 lúc 5:51am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/tuesday/images/tuesday.gif">tuesday.gif  
beautifulfall.jpg%20beautiful%20fall%20image%20by%20annagz123


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 04/Nov/2009 lúc 6:23am

http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/greetings_words/images/hello_12.gif">hello%2012.gif

http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/f20.gif">f20.gifNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Nov/2009 lúc 12:58am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/thursday/images/thursday2.gif">thursday2.gif  
Keefers_AnimatedFlowers1130.gif%20Flowers,%20Beautiful%20Flowers,%20Animated%20Flowers,%20Keefers%20image%20by%20Keefers_


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 06/Nov/2009 lúc 12:01am
  http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/have_a_nice_day/images/world-8.gif">world-8.gif
flowersarethesweetestthing.jpg%20Beautiful%20Flower%20image%20by%20bcoffey13


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 6:29am
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/days/weekend/images/weekend5.gif">weekend5.gif  
Red%20wine%20and%20grapes


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 08/Nov/2009 lúc 2:19am
Peaceful%20Sunday 

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Nov/2009 lúc 12:30am
http://www.honchuviet.com/images/product/camondoi9.jpg">Cảm%20ơn%20đời

Cảm ơn Đời
Cảm ơn đời đã cho ta
Mối tình trân quý để mà yêu thương
Cảm ơn cuộc sống vô thường
Giúp ta vững bước dặm trường chông gai
Cảm ơn về mỗi sớm mai
Cho ta ngày mới tương lai rạng ngời.
Thơ thư họa Đăng Học.Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 10/Nov/2009 lúc 10:35pm
wednesday%20wednesdays%20week%20weeks%20weekday%20weekdaysNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Nov/2009 lúc 6:14am
Have_A_Great_Day.gif%20lim/fai%20image%20by%20blk-coffee


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Nov/2009 lúc 6:26am
HAVE A GOOD MONDAY
Harvest%20Blessings%20Autumn%20Centerpiece 


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 17/Nov/2009 lúc 12:30am
 
 
 
 
 


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Nov/2009 lúc 12:10am
Haveagreatday.jpg%20have%20a%20good%20day%20image%20by%20Mumsyof3
VXBEuLtylh1N.gif%20Animated%20Gifs,%20Animated%20Graphics,%20Animated%20Gif,%20Flowers,%20Beautiful%20Flowers,%20Keefers%20image%20by%20Keefers_


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 19/Nov/2009 lúc 6:26am
BeautifulDay.gif%20Have%20A%20Beautiful%20Day%20image%20by%20debbies_comments2009
 
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Nov/2009 lúc 6:14am
HAVE A GOOD FRIDAY
have-a-beautiful-day1.gif%20have%20a%20beautiful%20day!%20image%20by%20steven_abdul21
 
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 21/Nov/2009 lúc 12:20am
BeautifulWeekend76753.jpg%20Happy%20Weekend!%20image%20by%20Sarianne2


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 23/Nov/2009 lúc 6:01am
ve7yqe.gif%20Have%20A%20Nice%20Day%20image%20by%20Margie077 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/Nov/2009 lúc 12:27am
signature_462.gif%20image%20by%20criketsgiggle
00f_053qWXh.gif%20GOOD%20DAY%20image%20by%20spyzodiac
 


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 27/Nov/2009 lúc 12:09am
MondayMorning.gif%20Monday%20Morning%20image%20by%20New2life06

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 28/Nov/2009 lúc 4:34am
143.gif%20Have%20a%20good%20day%20image%20by%20seraphic35


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Nov/2009 lúc 12:11am
greatweekend.gif%20have%20a%20good%20weekend%20image%20by%20sterlingyng


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 29/Nov/2009 lúc 10:58pm
9_good_week_00tgreatWeek25.gif%20Have%20a%20Great%20Week%20image%20by%20TRACER_018

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Nov/2009 lúc 5:44am
goodmorning_rose.jpg%20gudmorning_rose%20image%20by%20MheAnn08 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 01/Dec/2009 lúc 12:16am
javascript:void%280%29;">bridgeverycolorfulfoilage.jpg%20beautiful%20image%20by%20dhrunyon 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 02/Dec/2009 lúc 12:44am
stoppinglittlegirl.jpg%20have%20a%20good%20day%20image%20by%20tribalcowgirl1


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Dec/2009 lúc 5:55am
abc.jpg%20HAVE%20A%20GOOD%20DAY%20image%20by%20koolskes


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 04/Dec/2009 lúc 1:20am
HAVE A GOOD FRIDAY
rosesandbirds.gif%20image%20by%20ramblinrose_bucket
 


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Dec/2009 lúc 5:54am
3896greatweekend.gif%20have%20a%20good%20weekend%20image%20by%20dan-e-boy56 
Goodday8.jpg%20an/plyfon%20image%20by%20blk-coffee

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 06/Dec/2009 lúc 9:21am

00xM050NTkl.gif%20good%20day%20image%20by%20nellielpn_2009Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Dec/2009 lúc 12:58am
BeautifulDayColorPensPlumera.gif%20Beautiful%20Day%20image%20by%20beachmouse 
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 08/Dec/2009 lúc 4:11am
ButterfliesBeautifulDay006to3.jpg%20HAVE%20A%20GOOD%20DAY%20image%20by%20catlover63_2008


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Dec/2009 lúc 5:04am
GOODMORNINGBUTTERFLY.jpg%20GOOD%20MORNING%20image%20by%20SOULJAGURL71809


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 10/Dec/2009 lúc 5:44am
MỖI NGÀY THÌ MỘT MỚI LUÔN
HAVE A GOODDAY
Beautiful%20flower%20photos


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 11/Dec/2009 lúc 6:06am
CÁM ƠN TRỜI CHO TA THÊM MỘT NGÀY MỚI NỬA ĐỂ YÊU THƯƠNG


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 13/Dec/2009 lúc 5:01am
Have-A-nice-Weekend--good-.jpg%20good%20weeken%20image%20by%20D-anna


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Dec/2009 lúc 12:17am
Have-a-great-Day.gif%20have%20a%20good%20day%20image%20by%20vio_044


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Dec/2009 lúc 12:18am
237092w0kj9mz3ld.gif%20Happy%20Tuesday%20image%20by%20tanjailia


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Dec/2009 lúc 6:07am
HAVE A GOOD DAY
IMGP1527.jpg


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 17/Dec/2009 lúc 5:24am
HAPPY  THURSDAY


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Dec/2009 lúc 5:00am
HAPPY FRIDAY
merrychristmas.gif%20Merry%20Christmas%20image%20by%20colatibera


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 19/Dec/2009 lúc 2:36am

Niceday-1.gif%20Nice%20day%20image%20by%20Falcon51-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Dec/2009 lúc 10:31am
HAVE A GOOD WEEKEND
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 21/Dec/2009 lúc 12:37am
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 22/Dec/2009 lúc 12:49am
 
HAVE A GOOD TUESDAY
 
All%20is%20Bright%20in%20Brooklyn NY,%20McAteer%20Florist
 
 
 
Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổivề đâu

N. GheninNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 23/Dec/2009 lúc 5:40am
HAVE A GOOD DAY
christmas%20bells
"Khi cách cửa hạnh phúc đóng lại, một cách cửa khác mở ra ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái khác đang mở ra."
_Khuyết danh_Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/Dec/2009 lúc 1:23am
HAVE A GOOD DAY
merry_christmas_15.gif%20merry%20christmas%20image%20by%20Kia31


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 24/Dec/2009 lúc 8:52am
 

http://www.blingcheese.com/preview/Holidays/Christmas/gif/0_christmas_santa_bag.htm -

http://www.blingcheese.com/preview/Day/Friday/gif/0_friday_sunset_ocean.htm -  

 
http://www.blingcheese.com/preview/Day/Friday/gif/9_friday_002finally_fri.htm">9_friday_002finally_fri.gif
 
http://www.blingcheese.com/preview/Holidays/Christmas/gif/0_christmas_cute_snow.htm">0_christmas_cute_snow.gif
 
 


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 9:28am
merrychristmas.gif%20Merry%20Christmas%20image%20by%20flatch
xmastheme7.jpg%20MERRY%20CHRISTMAS%20image%20by%20misterdonald


Người gởi: nguyenyen
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 1:55pm

Merry Christmas Lan Huynh

Nguyet Yen


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Dec/2009 lúc 6:02am
weekendmvsl.jpg%20Have%20a%20Good%20Weekend%20image%20by%20marique52


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 27/Dec/2009 lúc 12:08pm
HAVE A GREAT WEEKEND
100_1618.jpg%20a%20rose%20image%20by%20simba4me
 
Cuộc sống chẳng có gì đáng qúy hơn là hạn chế làm tổn thương người khác và xoa dịu những tâm hồn khổ đau với tất cả những gì mình có thể làm được
Olive Schreineray


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 28/Dec/2009 lúc 5:55am
706149q8uckmqy9q.gif%20nice%20day%20image%20by%20rexegreyes 
 
Nếu có ai ban cho tôi cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa"
_Allyson Jones_


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Dec/2009 lúc 6:05am

0ZILmEzxM.gif%20have%20a%20beautiful%20day%20image%20by%20veertje2311

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
Manzoni


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Dec/2009 lúc 5:41am

1179670zraegyy582.gif%20Have%20a%20beautiful%20day%20image%20by%20seraphic35

“Biết chia sẻ vơí những người đau khổ hơn là cách tốt nhất để vơi đi những đau khổ đang có.”

_Anne Wolson Schaef_Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 31/Dec/2009 lúc 6:55am
 
 
 

http://www.blingcheese.com/preview/Holidays/New_Years/gif/new_years_colorful_time.htm">new_years_colorful_time.gif

 
 Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình 1 lối đi chứ không phải 1 lối thoát.
 
 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 01/Jan/2010 lúc 12:48am
rainbow_fireworks.gif%20new%20year,%20sign%20image%20by%20SharBear9356
 
FireworksCityFair.gif%204th%20of%20July%20Fireworks%20Village%20Car%20Scene%20Animated%20Gif%20image%20by%20prestonjjrtr
 
Chiến trường thử thách người dũng cảm
Cơn giận thử thách người khôn ngoan
Còn khó khăn thử thách bạn bè
 
sưu tầm


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 02/Jan/2010 lúc 12:02am
new-year%20pictures

Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu

AnonymousNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Jan/2010 lúc 9:20am
 
HAVEAWONDERFULDAY-1.jpg%20HAVE%20A%20WONDERFUL%20DAY%20image%20by%20mzapache58
 
 
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu 1 chút cũng là nhiều


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 04/Jan/2010 lúc 12:27am
HaveAwonderfulDayHorses.gif%20Have%20A%20Wonderful%20Day%20image%20by%20commentsby_debbie4
 
*Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Jan/2010 lúc 5:54am

5656456.jpg%20have%20a%20beautiful%20day%20image%20by%20TweetyGirl04

- Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương
( Newton )


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 06/Jan/2010 lúc 12:17am
have-a-beautiful-day1.gif%20have%20a%20beautiful%20day!%20image%20by%20steven_abdul21
 
Không quan trọng chúng ta sống được bao lâu mà ta phải sống như thế nào


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 07/Jan/2010 lúc 3:49am
9c38dbc255ca428f669b19756b766360_we.gif%20beautiful%20day%20image%20by%20ken861 
Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình

A.   Gordon-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 08/Jan/2010 lúc 1:26am
HAVE A GOOD FRIDAY
Haveawonderfulevening2.jpg%20HAVE%20A%20BEAUTIFUL%20DAY%20image%20by%20NFTYSXTY
 
Thường thì tình bạn phát triển thành tình yêu, nhưng chưa hề có tình yêu hạ cánh xuống thành tình bạn.


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Jan/2010 lúc 2:42am
Bowman---Summer-Flowers.jpg%20flowers%20image%20by%20MaryOsborn_photos
Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous )


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 10/Jan/2010 lúc 4:16am
3g7K6yOCLM-1.gif%20Candle%20good%20day%20image%20by%20justme56
Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi.

-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 11/Jan/2010 lúc 2:40am

f7edc450.jpg%20great%20day%20image%20by%20alakabawey

Trong toán học: 1+1=2
Nhưng trong tình bạn: 1+1=1
Trong tình yêu 1+1=3


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 12/Jan/2010 lúc 5:18am

HAVE A BEAUTIFUL DAY

 
1239792688-2.gif%20BEAUTIFUL%20ROSE%20image%20by%20SAPPAIREANGELLADY7
 
Cách chắc chắn nhất để có hạnh phúc, đó là đem hạnh phúc đến cho người khác.


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 13/Jan/2010 lúc 4:15am
haveabeautifulday3.gif%20have%20a%20beautiful%20day%20image%20by%20susanginkel
 

 

Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn

R.EmersonNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Jan/2010 lúc 3:39am
HAVE A GOOD THURSDAY
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/darkangel1120flower9.gif">darkangel1120flower9.gif

Đừng đau khổ với những gì mình không có, hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay.Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Jan/2010 lúc 4:53am
HAVE A GOOD FRIDAY
img00df.gif%20love%20rose%20image%20by%20petuca66
 
*Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại.


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Jan/2010 lúc 4:39am
have_a_beautiful_day.png%20Have%20a%20Beautiful%20Day%20image%20by%20limabeanlover
 
Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận nên tin trong đó ít nhất một người tốt.

Ngạn ngữ AngiêriNgười gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Jan/2010 lúc 5:54am
HAVE A GOOD MONDAY
http://www.commentcherry.com/Get_Image/cherrytap/comment_graphics/roses_and_flowers/images/052508pattyroses50.gif">052508pattyroses50.gif

Cho quí hơn nhận song cái giếng sâu nhất cũng cạn nếu không được uống nước đó sao?

H.A. KromerNgười gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 19/Jan/2010 lúc 5:30am
wordings3-15-2.gif%20Have%20a%20Beautiful%20Day%20image%20by%20sugarshorts2u 

Hãy hiền dịu khoan dung với hết mọi người trừ bản thân mình

Joubert-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Jan/2010 lúc 5:56am
roses_greatday.jpg%20Have%20a%20Great%20Day!%20image%20by%20chestermartin_2008

Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn

R.Emerson
Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info