Print Page | Close Window

Tân niên Cali 3-2-2014

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công
Tên Chủ Đề: Họp Mặt Mừng Xuân Mới
Forum Discription: Hàng mỗi độ Xuân về.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12705
Ngày in: 05/Dec/2019 lúc 9:57pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Tân niên Cali 3-2-2014
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Tân niên Cali 3-2-2014
Ngày gởi: 02/Mar/2014 lúc 9:29pm

Hội Gò Công tai Cali tổ chức mừng tân niên chúa nhật 2 tháng 3 năm 2014.
 


 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười LămTrả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Mar/2014 lúc 12:18am
-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 2:55pm
 
 
Mời bà con xem vài tấm hình anh NHỰT chụp và mất nhiều thì giờ chú thích. Cám ơn.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 4:29pm
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 6:52pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%20photo%20gceuan1_Page_1372144361.jpg
 
 
 
%20photo%20gc13uan1_Page_1372144361.jpg
 
 
 
Bích Thủy có bó hoa đẹp quá.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 7:08pm

                                                                 Bích Thủy, Mười Lăm và Bá Tuệ 

 %20photo%20gc5duan1_Page_1372144361.jpg                              
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 7:25pm


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 8:01pm


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 8:47pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 09/Mar/2014 lúc 7:42pm
 
 
Anh NGHỈA TRẦN có chụp nhiều hình rất đẹp trong buổi lễ Tân niên 2014 tại Nam Cali. Cám ơn anh Nghỉa nhiều lắm.
Mời các thân hữu vào trang Web sau đây để xem video Gò Công mừng xuân Giáp Ngọ 2014 do anh Nghỉa làm.
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z3jt8zEbU64&feature=youtu.be - http://www.youtube.com/watch?v=z3jt8zEbU64&feature=youtu.be
 
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười LămPrint Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info