Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Nam Phương Hoàng Hậu Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Oct/2013 lúc 7:46am

Những bức ảnh lịch sử
 của Nam Phương Hoàng Hậu .

 
 
 
Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20%281914%20-%201963%29%20tên%20th­t%20là%20NguyÅn%20Hïu%20ThË%20Lan,%20là%20vË%20hoàng%20h­u%20cuÑi%20cùng%20cça%20các%20triÁu%20¡i%20phong%20ki¿n%20ViÇt%20Nam.%20Lúc%20sinh%20thÝi,%20bà%20là%20ng°Ýi%20phå%20nï%20néc%20ti¿ng%20xé%20An%20Nam%20vÁ%20lòng%20nhân%20të%20và%20nhan%20s¯c.%20¢nh:%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20m·c%20hoàng%20phåc,%20béc%20£nh%20°ãc%20bi¿t%20¿n%20nhiÁu%20nh¥t%20%20cça%20bà.
Hoàng hậu Nam Phương (1914 – 1963) tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan , là vị hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam .
Lúc sinh thời , bà là người phụ nữ nức tiếng xứ An Nam về lòng nhân từ và nhan sắc .
Ảnh: Hoàng hậu Nam Phương mặc hoàng phục , bức ảnh được biết đến nhiều nhất của bà .


Të%20bé,%20NguyÅn%20Hïu%20ThË%20Lan%20ã%20có%20nhan%20s¯c%20v°ãt%20trÙi,%20cao%20lÛn%20và%20xinh%20¹p%20h¡n%20so%20vÛi%20b¡n%20bè%20Óng%20trang%20%20léa.%20Không%20chÉ%20¹p,%20bà%20còn%20xu¥t%20thân%20të%20gia%20ình%20quý%20tÙc%20giàu%20có%20và%20là%20mÙt%20ng°Ýi%20n¿t%20na,%20thùy%20mË,%20hÍc%20théc%20cao.%20Nm%2018%20tuÕi,%20bà%20×%20tú%20tài%20toàn%20ph§n%20t¡i%20tr°Ýng%20Couvent%20des%20Oiseaux%20-%20Pháp.
Từ bé , Nguyễn Hữu Thị Lan đã có nhan sắc vượt trội , cao lớn và xinh đẹp hơn so với bạn bè đồng trang lứa .
Không chỉ đẹp , bà còn xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có và là một người nết na , thùy mị , học thức cao .
Năm 18 tuổi , bà đỗ tú tài toàn phần tại trường Couvent des Oiseaux  Pháp .


%20Tr°Ûc%20khi%20l¥y%20vua%20B£o%20¡i%20nm%2019%20tuÕi,%20NguyÅn%20Hïu%20ThË%20Lan%20tëng%20ba%20nm%20liÁn%20o¡t%20gi£i%20hoa%20h­u%20ông%20D°¡ng.
Trước khi lấy vua Bảo Đại năm 19 tuổi , Nguyễn Hữu Thị Lan từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương .


Nam%20Ph°¡ng%20trong%20LÅ%20t¥n%20phong%20Hoàng%20h­u,%20ngày%2021/3/1934.
Nam Phương trong Lễ tấn phong Hoàng hậu , ngày 21/3/1934 .


Nét%20quý%20phái%20cça%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20trong%20Âu%20phåc,%20§u%20th­p%20niên%201950.
Nét quý phái của Hoàng hậu Nam Phương trong Âu phục , đầu thập niên 1950 .


%20%20Chân%20dung%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20trên%20mÙt%20con%20tem.
Chân dung Nam Phương Hoàng hậu trên một con tem .


%20Chân%20dung%20%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20trên%20con%20tem%20phát%20hành%20nm%201952.
Chân dung Nam Phương Hoàng hậu trên con tem phát hành năm 1952 .


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20trong%20trang%20phåc%20truyÁn%20thÑng.
Hoàng hậu Nam Phương trong trang phục truyền thống .


%20Chân%20dung%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20tr°Ûc%20nm%201945.
Chân dung Hoàng hậu Nam Phương trước năm 1945 .


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20vÛi%20Hoàng%20tí%20B£o%20Long%20và%20Công%20chúa%20Ph°¡ng%20Mai.
Hoàng hậu Nam Phương với Hoàng tử Bảo Long và Công chúa Phương Mai .


%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20và%205%20ng°Ýi%20con%20t¡i%20biÇt%20thñ%20Thorenc%20kho£ng%20nm%201950.
Nam Phương Hoàng hậu và 5 người con tại biệt thự Thorenc khoảng năm 1950 .


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20%20cùng%20vua%20B£o%20¡i,%20éc%20Të%20cung,%20Hoàng%20tí%20B£o%20Long%20và%20các%20quan%20l¡i%20triÁu%20NguyÅn.
Hoàng hậu Nam Phương cùng vua Bảo Đại , Đức Từ cung , Hoàng tử Bảo Long và các quan lại triều Nguyễn .


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20và%20Hoàng%20tí%20B£o%20Th¯ng.
Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng tử Bảo Thắng .


Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20cùng%20các%20con%20trai%20và%20linh%20måc%20Eugene%20Larouche%20t¡i%20Dòng%20Chúa%20Céu%20Th¿%20ß%20Hu¿%20nm%201947.
Nam Phương Hoàng hậu cùng các con trai và linh mục Eugene Larouche tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế năm 1947


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20%20Ph°¡ng%20ngÓi%20xe%20kéo%20trong%20¡i%20NÙi,%20Hu¿.
Hoàng hậu Nam Phương ngồi xe kéo trong Đại Nội, Huế .


%20Hoàng%20h­u%20Nam%20Ph°¡ng%20và%20vua%20B£o%20¡i%20éng%20xem%20cuÙc%20diÅn%20hành%20ß%20xé%20Chùa%20Tháp%20chào%20mëng%20Hoàng%20gia%20ViÇt%20nm%201942.
Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại đứng xem cuộc diễn hành ở xứ Chùa Tháp chào mừng Hoàng gia Việt năm 1942 .


%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20và%20cñu%20hoàng%20B£o%20¡i%20ß%20Paris%20nm%201955.
Nam Phương Hoàng hậu và cựu hoàng Bảo Đại ở Paris năm 1955 .


%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20H­u%20và%20vua%20B£o%20¡i%20t¡i%20Pháp%20nm%201938.
Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại tại Pháp năm 1938


%20Nam%20Ph°¡ng%20Hoàng%20h­u%20và%20các%20con.
Nam Phương Hoàng hậu và các con .


http://www.kyvatlichsucand.vn/vn/news/1937/356/Anh-de-doi-ve-nhan-sac-Nam-Phuong-Hoang-hau.html

Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/Oct/2013 lúc 7:47am
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2595
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 16/Nov/2013 lúc 11:22pm
 
 

Pháp: K
 nim 100 năm ngày sinh Hoàng Hu Nam Phương, ngày 10/11/2013
HLTL CỘNG ĐỒNG 11/15/2013

Bà Hoàng Hậu NAM PHƯƠNG 
[ 1913 – 1963 ] 

Nam%20Ph°¡ng%20trong%20LÅ%20t¥n%20phong%20Hoàng%20h­u,%20ngày%2021/3/1934.

 


Bà Bà là vợ của Hoàng Đế Bảo Đại, vua của nước Việt Nam, khuê danh bà là Nguyễn Hữu Thị Lan (còn có tên khác là Maria Therese Nguyễn Hữu Hào) là ái nữ của nhà đại điền chủ phú hào Phước Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào, người xứ Gò Công miền tây nam phần. Bà cũng là cháu của ông Lê Phát Đạt tức ông Huyện Sỹ một trong những người giàu nhất Nam Kỳ vào thế kỷ XX. 
 
Ông Bảo Đại có cho biết trong cuốn Con Rồng An Nam: Cô Nguyễn Hữu Thị Lan học tại trường Couvent des Oiseaux tại Pháp, và trở về nước vào năm 18 tuổi. Dịp này, do sự sắp đặt cố ý của nhà toàn quyền Pasquier, ông bà Hào và bà Charles (mẹ đở đầu của ông vua tại Pháp) bà gặp vua Bảo Đại tại Đà Lạt. 
 
Trai tài gái sắc hạp ý mến mộ rồi yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, một lễ cưới uy nghi diễn ra tại hoàng cung, và trong ngày trọng đại này, cô tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan được vinh dự hưởng một biệt lệ lần đầu tiên trong triều đình nhà Nguyễn. Bà được tấn phong là Nam Phương Hoàng Hậu (với ý nghĩa tôn quý là hương thơm của miền Nam). Ngoài ra bà cũng được phép mặc phẩm phục màu vàng da cam, là màu sắc chỉ dành cho Hoàng Đế (Trong triều đình nhà Nguyễn. Hoàng Hậu chỉ được phép tấn phong sau khi nhà Vua đã băng hà). 
 
Theo như tài liệu của ông Nguyễn Văn Lục, bà Hoàng Hậu là người phụ nữ đầu tiên có tân học, ảnh hưởng nếp sống nếp suy nghĩ phương Tây. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở nước ta cùng vua tiếp khách ngoại quốc như tiếp Thống chế Tưởng Giới Thạch, Quốc trưởng Shianouk… Trong những lễ lạc tiếp kiến, bà đóng vai trò đệ nhất phu nhân. 
 
Bà cũng là Hoàng Hậu đầu tiên xuất cung, tham gia các sinh hoạt xã hội như đi thăm cô nhi viện, trường học hoặc những cơ sở xã hội ..v..v.. Ngày Chủ Nhật, bà đi lễ nhà thờ Phú Cam như mọi người dân bình thường. 
 
Toàn quyền Decoux đã hết lời khen ngợi bà là một người đức hạnh, nề nếp hài hoà giữa hai nếp sống Đông Tây. Về phía quốc tế, Hoàng Hậu nhận được những bằng khen của Hàn Lâm Viện Y khoa Pháp và của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. 
 
Trong những năm tháng hạnh phúc, bà sinh hạ được 2 Hoàng tử và 3 Công chúa. Đến tháng 9 năm 1945 triều đình đến hồi mạt vận quốc phá gia vong, vua Bảo Đại do sự thúc ép của Việt Minh buộc phải từ chức thoái vị và hạnh phúc của bà mỏng dần trong những mối tình trăng hoa của chồng. 
 
Càng ngày ông Vĩnh Thụy (tên tộc của Bảo đại) càng sa đoạ trác táng thì bà Vĩnh Thụy càng im lặng nghiêm trang, có lẽ vì muốn giữ uy tín cho Hoàng tộc và cho cả con cái mình cho nên bà cứ cam chịu theo cái cách của người vợ có học và có nhân cách. 
 
Vào năm 1950 bà Vĩnh Thụy quyết định mang các con sang Pháp, chấm dứt những liên hệ dây dưa với những tai tiếng của chồng. Trong những năm dài cuối đời, bà sống trong sự lẽ loi nhưng kiêu hảnh. Bà là một vị mệnh phụ uy nghi, đẹp trang trọng quý phái, nhưng trên hết, dù trong bất hoàn cảnh nào, bà vẫn sống một cách đàng hoàng đúng bậc mẫu nghi của một bà hoàng hậu. 
 
Ngày 14 tháng 9 năm 1963. Bà đột ngột nhẹ nhàng lặng lẽ qua đời tại làng Chabrignac cách thủ đô Paris khoảng 500 km. 
 
Trong một cuốn sách có đoạn thật buồn bã mà ông Bảo Đại đã kể về bà trong ngày cưới như sau: Vâng, bây giờ, chung quanh đầy văn võ bá quan, Bà vẫn cô đơn, và cả đời bà sau này cũng cô đơn. 
Trong suốt mười năm sống ở Huế, bà vẫn cô đơn như thế giữa đám thị nữ, quan thần, dòng tộc, giữa những sắc thái dị biệt, miền, tiếng nói, tôn giáo, nếp sống, văn hoá, học vấn. Chỉ những sự khác biệt đó thôi cũng đẫy bà vào tư thế một mình. Và đã theo đuổi suốt đời còn lại của bà.

(Source: Internet)   Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 16/Nov/2013 lúc 11:27pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2595
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 09/Jan/2015 lúc 10:02pmNam Phương hoàng hậu và những chi tiết chưa từng được công bố

Mời vào đâyxem youtube với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân:
 
 
 
%20Tr°Ûc%20khi%20l¥y%20vua%20B£o%20¡i%20nm%2019%20tuÕi,%20NguyÅn%20Hïu%20ThË%20Lan%20tëng%20ba%20nm%20liÁn%20o¡t%20gi£i%20hoa%20h­u%20ông%20D°¡ng.
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 09/Jan/2015 lúc 10:10pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.