Sinh hoạt văn nghệ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Hội Thân Hữu Gò Công

30 tháng giêng 2009 là ngày tổ chức “đêm văn nghệ mừng Xuân 2009” của Hội Thân Hữu Gò Công đuợc phác thảo, tiền đặt trước cho nhà hàng Phước Lộc Thọ cũng được giao trước cho nhà hàng là $300.00. Chương trình dự định mời ca sĩ Hạ Vy, dâu hiền Gò Công, cùng với sự hiện diện của nhạc sĩ Lê Dinh, cũng là nguời con của đất Gò Công, Lê Dinh sẽ đến từ Canada (Montreal).
Mọi việc xem chừng như được êm thắm, chuyển động chờ ngày 30 tháng 01, 2009. Mặt khác ban đặc trách báo chí cũng đi vào họat động như chọn lựa bài vở, đánh máy, soát lại lần cuối để đưa vào in ấn ĐẶC SAN HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG. Nào ngờ, bạn Lê Tua được thông báo là địa điểm tổ chức đêm văn nghệ Gò Công , mừng 20 năm thành lập hội, được nhà hàng cho biết là ban điều hành nhà hàng hủy bỏ giao kèo thuê mướn địa điểm mà họ hành nghề nhà hàng, những người này là nhóm người từ Trung Đông. Thế là, từ ông hội trưởng hội Thân Hữu Gò Công đương nhiệm là anh Lê Cơ, các anh Kim Báu v. v... đều bấn lên vì giờ chót khó đạt được địa điểm tổ chức... Ngoài ra, ban điều hành cũng được ca sĩ Hạ Vy thông báo là không thể đến với Hội Thân Hữu Gò Công trong đêm 30 tháng giêng 2009 , lý do là Hạ Vy vì bận các tiết mục trong Show đặc biệt bên Cali. Thế là cả sự lo toan dồn dập đến với hội Gò Công. Nào là phải tìm kiếm địa điểm nhà hàng, nào là lo tìm ca sĩ thay thế Hạ Vy... Rất may, Hạ Vy tìm dùm ca sĩ thay thế Hạ Vy trong đêm văn nghệ của Gò Công là ca sỹ Tâm Đoan. Thế là yên được một bề, riêng nhà hàng, anh Lê Tua có điều đình, thuyết phục và chọn được ngày 24, 01, 2009 tại nhà hàng Harvest Moon để tiến hành buỗi sinh họat truyền thống của Hội.
Tất cả sự rối bời đôi khi dường như muốn đưa đến sự bỏ cuộc của Ban Tổ Chức, nhưng may mắn là bên cạnh những lo toan của ban điều hành, ông bác sĩ Trần Văn Sáng luôn nung chí cho các anh trong Ban Tổ Chức, rằng bằng mọi cách, dù khó khăn, luôn cố gắng vượt lên và phải tổ chức cho bằng được ngày sinh họat truyền thống của Hội Thân Hữu Gò Công. Bởi những lời khuyến khích của các vị cố vấn, nên các anh trong ban tổ chức cố gắng thực hiện để khỏi hoài công mong đợi của những vị luôn để tất lòng lo cho sinh họat của hội. Thế là mọi sự điều đình thảo luận như với nhạc sĩ Lê Dinh và ca sĩ để đổi ngày tổ chức đêm văn nghệ sinh họat mừng Xuân 2009 cho Hội Thân Hữu Gò Công đuợc ấn định lại, và mọi sự chuẩn bị tổ chức vẫn tiến hành, như phần báo Đặc San, thông báo các thân hữu, chuyển vé mời… đều được nhịp nhàng tiến hành.
Rồi ngày 24, 01, 2009 đến. Lại thêm một rắc rối khác đến, vì ngày này trong vòng các ngày chính lễ đăng quang của Tân Tổng Thống Barack Obama, nên các khách sạn đều được đặt chỗ trước bởi khách từ xa đến vùng Hoa Thịnh Đốn để xem ngày đăng quang, nhậm chức của Tân Tổng Thống. Bởi thế giá cả phòng ngủ đều tăng lên như hỏa tiễn. Rất may anh Lê Tua đã đăng ký trước hai phòng cho nhạc sỹ Lê Dinh và ca sĩ Tâm Đoan. Riêng phần nhạc sĩ Lê Dinh có ý định đến trước ngày 22, 01, 2009 để thăm viếng bạn bè và bạn bè cũ cũng muốn gặp anh Lê Dinh để hàn huyên sau thời gian dài chưa gặp. Do đó ngày 22-01, 2009 anh Lê Dinh đến phải ở một khách sạn hơi xa địa điểm được dự định trước. Chỉ một đêm thôi. Ngày đi đón anh Lê Dinh tại phi trường Dulles, anh Lê Tua vẫn đển kịp để chào đón anh Lê Dinh (cùng họ Lê, cũng dễ thông cảm, vui thôi). Anh Lê Dinh được anh Lê Văn Phúc, người bạn cố tri đưa anh đi thăm vài bạn cũ, và anh Đào Hiếu Thảo, vì bận công tác của đài phát thanh RFA trong mấy ngày 22, 23 tháng 01, 2009 chỉ đến với anh Lê Dinh và Hội Thân Hữu Gò Công trong đêm 24, 01, 2009.